Managementul Proiectelor

GRIRO a implementat un Departamentul de Management al Proiectelor care include planificarea activităților de execuție şi managementul resurselor.
Scopul principal este acela de a determina avantajele competitive prin analizarea și revizuirea stadiilor de fabricatie, in vederea eliminării deficienţelor și pentru a se asigura ca fiecare proiect va fi realizat la nivelul de calitate cerut.

Ȋn acest scop GRIRO dispune de diverse proceduri de management precum:

  • Proceduri de management aplicat
  • Grafice de execuție și resursele necesare pentru realizarea obiectivelor şi obligatiilor contractuale
  • Activitati cu structura ”multi-task ”
  • Planul de control și inspecție cu faze/sarcini si termen pentru materiale livrabile și activități
  • Analiza de risc si controlul proiectelor

 

Defalcarea Structurilor de Munca

Planul de Management al Riscului de Proiect