Inginer Proiectant

–   Absolvent facultate tehnica –profil inginerie mecanica sau inginerie de proces- conditie minima

–   Minim 2 ani experienta in domeniul proiectarii Vase sub Presiune, Piping, Mecanica

–   Cunostinte utilizare program grafica vectoriala 2D : Autodesk AutoCAD, Autodesk-Mechanical Desktop.- conditie necesara.

–   Cunostinte utilizare program grafica vectoriala 3D : Autodesk Inventor –reprezinta un atu

–   Cunostinte utilizare MS Office: Excel, Word – conditie obligatorie

–   Utilizarea a cel putin unuia din programele specializate: COMPRESS (Codeware), PV Elite, Sant’Ambrogio, Finglow, PROBAD – reprezinta un atu

–  Familiaritatea cu utilizarea Codurilor si Regulamentelor ASME SECTION VIII div.1, ASME SECTION VIII, div.2, ASME SECTION I, PED (Directive  2014/64/EU ), AD 2000 Merkblatter, CODAP, PD 5500, EN 13445, EN 12952, GOST, TEMA  reprezinta un atu

–   Limba Engleza –conditie obligatorie.

–   O a doua limba de circulatie internationala reprezinta un atu

–   Capacitate de lucru in echipa

–   Persoana organizata si capabila sa indeplineasca sarcinile la timp in conditii de presiune

–  Capacitatea de a lucra in conditii specifice (ore suplimentare, delegari, etc, atunci cand este necesar).

 

Descrierea postului, principalele activitati si responsabilitati

 a) Stadiul de oferta:

– avand ca baza documentele preliminare furnizate de catre client – evaluarea dimensionala a utilajului, calculul greutatii, estimarea consumului necesar de materiale.

– intocmirea ofertei tehnice

b) Proiectarea :

– analiza temelor de proiectare (datasheet-uri de process, datasheet-uri mecanice, codul de proiectare, specificatiile clientului);

– intocmire proiect de utilaj

– intocmire corespondenta cu beneficiarii pentru clarificarea datelor tehnice (gresite, incomplete sau care lipsesc din documentatie), solicitarea acceptului beneficiarului pentru anumite solutii tehnice propuse; transmiterea acestor probleme si solicitari departamentului de project management ce mentie legatura cu clientul;

– stabilirea formei constructive, dimensiunilor principale ale utilajului;

– realizarea desenelor de repere speciale: funduri, reductii forjate, virolare in functie de amenajarile din tema in vederea intocmirii Consumului Informativ de Materiale si transmiterea acestor informatii departamentului de aprovizionare;

– analiza ofertelor de materiale si parti componente procurate de la terti, care ar putea afecta constructia sau functionarea utilajului, sau care nu corespund cerintelor beneficiarului; daca este necesar;

– intocmirea proiectului de executie pentru utilaj, trimitere la avizare la beneficiar si lansare in tehnologie;

– dupa primirea documentatiei de la beneficiar, analiza comentariilor cu, care beneficiarul este de acord, iar pentru cele neagreate, intocmire corespondenta (prin dep. project management) cu beneficiarul pentru rezolvarea problemelor.

– analiza modificarilelor constructiei primite de la beneficiar si implicatiile acestora, revizuirea documentatiei de executie;

– trimitere documentatiei modificate la avizare si lansare in fabricatie;

– asistenta tehnica la executia utilajului;

– impreuna cu, colegii de la lansare urmarirea proiectelor, analiza neconformitatilor aparute in timpul fabricatiei si care constitue o abatere de la cerinta beneficiarului;

– intocmire documentatie AS BUILT pentru avizare de catre beneficiar.